Mieszkania Rapackiego

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne osiedla mieszkaniowego

Na terenie osiedla znajduje się dziewięć pięciokondygnacyjnych powtarzalnych budynków z garażami podziemnymi. Budynki te są grupowane po dwa – budynek TYP „A” i „B” jako „lustrzane odbicia” ze wspólnym zjazdem do garażu. Jedynie budynek nr1 nie ma swojego lustrzanego odbicia. Budynki usytuowane są wzdłuż drogi wewnętrznej przy której zaprojektowano miejsca postojowe i 2 place gospodarcze. Pomiędzy budynkami od strony zachodniej działki znajduje się placyk zabaw dla dzieci.

W budynku powtarzalnym znajduje się 20 mieszkań, dostępnych z klatki schodowej umieszczonej centralnie i doświetlonej znajdującym się na dachu świetlikiem. Budynek posiada 4 kondygnacje mieszkalne + garaż podziemny częściowo zagłębiony poniżej terenu. Do budynku przylegają schody zewnętrzne, wejściowe prowadzące na parter oraz do garażu podziemnego.

W garażu zaprojektowano 10 miejsc parkingowych, węzeł cieplny, pomieszczenie wodomierza i techniczne(przyłącze elektryczne) oraz pomieszczenia lokatorskie dla każdego mieszkania.

Na każdej kondygnacji mieszkalnej znajduje się 5 mieszkań – 2 mieszkania 3-pokojowe, 2 mieszkania 2-pokojowe i 1 mieszkanie 1-pokojowe.

Zestawienie powierzchni dla budynku

Powierzchnia zabudowy: 408,00 m2
Powierzchnia całkowita: 1 675,10 m2
Powierzchnia użytkowa: 3 306,34 m2
w tym:
garaż 339,60 m2
parter 284,98 m2
1 piętro +2,92 292,64 m2
2 piętro +5,84 296,70 m2
3 piętro +8,76 286,95 m2
Ilość mieszkań
- ilość mieszkań w budynku - 20
- ilość mieszkań w zespole-9 budynków - 180
Kubatura: 3223 m3

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Obiekty zostały zaprojektowane w technologii żelbetowej, monolitycznej. Przyjęto, że elementy konstrukcji będą wykonane z betonu klasy B30 (C25/30). Do zbrojenia konstrukcji będzie stosowana stal klasy A-IIIN gat. RB500W oraz pomocniczo klasy A-0 gat. St0S-b.

Konstrukcja budynków jest mieszana, składająca się z zewnętrznych ścian konstrukcyjnych murowanych z bloczków silikatowych pełnych klasy min. 15MPa, lokalnie wzmocnionych słupami żelbetowymi oraz wewnętrznych, poprzecznych, trójprzęsłowych ram żelbetowych. Moduł konstrukcyjny zarówno w kierunku poprzecznym jak i podłużnym wynosi 6,30m.

- Ławy fundamentowe i stopy – żelbetowe wylewane z betonu B30, stal zbrojeniowa A-IIIN wg PT konstrukcji, poziom posadowienia – 3,80m

- Ściany zewnętrzne garażu – żelbetowe, monolityczne gr.20cm, wg PT konstrukcji, ocieplone styropianem FS20 gr.10cm, systemowy tynk cienkowarstwowy,

- Ściany zewnętrzne:

- konstrukcyjne -z bloczków silikatowych pełnych min.15MPa, gr.25cm , ocieplone styropianem FS15 gr.12cm, tynk systemowy cienkowarstwowy

- ściany zewnętrzne powyżej poziomu +9,49 – z bloczków silikatowych gr.18cm, ocieplone styropianem FS15, gr.12cm, tynk systemowy cienkowarstwowy

- Ściany wewnętrzne:

- działowe piwnic – z cegły wapienno-piaskowej gr.12cm, ściany działowe wydzielające komórki lokatorskie powyżej 180cm – ażurowe,

– konstrukcyjne – z bloczków silikatowych pełnych gr.25cm

- działowe parteru, piętra i poddasza – z bloczków silikatowych gr.12cm,

- obudowa szachów instalacyjnych – z bloczków wapienno-piaskowych gr.8cm, obudowa szachtu wentylacji mechanicznej garażu z bloczków silikatowych gr.12cm,

- Stropy – układ płytowo-belkowy, strop nad garażem-układ płytowo-słupowy, gr.20cm, żelbetowe, wylewane wg PT konstrukcji

- Klatka schodowa wewnętrzna – konstrukcja żelbetowa, z betonu B-30, płytowa wg PT konstrukcji

- Schody zewnętrzne – wejściowe, konstrukcja żelbetowa, oparte na układzie podłużnych i poprzecznych ścian żelbetowych gr.20cm, oddylatowane od budynku, podszybie dla dźwigu dla osób niepełnosprawnych-żelbetowe, wylewane

- Płyty balkonowe – żelbetowe, wylewane wg PT konstrukcji, gr.15cm, ścianki pełne balkonów gr.12cm, ocieplone styropianem FS15 gr.5cm, tynk systemowy cienkowarstwowy,

- Słupy, belki i nadproża – żelbetowe, wylewane z betonu B-30 wg PT konstrukcji. Nad otworami drzwiowymi wewnątrz budynku nadproża prefabrykowane L19.

- Dach – płyta stropodachu-żelbetowa, wylewana gr.18cm, folia paraizolacyjna, keramzytobeton-warstwa spadkowa, wełna mineralna, papa systemowa. Odwodnienie dachu – system grawitacyjny, wpusty dachowe Classic firmy Essmann,

- Kominy wentylacyjne – z pustaków wapienno-piaskowych 24x24cm na zaprawie cem-wap. Od stropodachu ocieplone wełną mineralną gr.5cm. Kratki wentylacyjne w pomieszczeniach 14x21cm na wysokości 30cm pod stropem, w piwnicach bezpośrednio pod stropem.

Elewacja

Cokół budynku – tynk systemowy cienkowarstwowy, gramatura drobnoziarnista 2mm, w kolorze szarym

Ściany i balkony – tynk systemowy cienkowarstwowy, gramatura drobnoziarnista 1,5mm w kolorze białym

Ściany od poziomu +9,49 – tynk systemowy cienkowarstwowy, gramatura gruboziarnista 2,5mm w kolorze jasno grafitowym

Ściany wykuszy – tynk systemowy cienkowarstwowy w kolorze ciemno grafitowym

Balustrady – stalowe, malowane proszkowo, kolor RAL 9006

Stolarka okienna – w kolorze drewna

Obróbki blacharskie – blacha stalowa powlekana gr.0,5mm w kolorze RAL9006, na ściankach kolankowych z podkonstrukcją z płyt OSB

Wyposażenie instalacyjne budynku

Budynek wyposażono  w instalacje:

  • elektryczną: oświetleniową, odgromową, gniazdkową
  • wewnętrzną rurarz instalacji telefonicznej zakończony puszką
  • domofonową i dzwonkową
  • wewnętrzny rurarz instalacji RTV zakończony puszką
  • wodociągową
  • kanalizacyjną
  • deszczową
  • ciepłej wody
Copyright (2014) BY Roza-Development     |     RODO Projekt i wykonanie www.pawelec.info